* Werken met spraakherkennings software

Ik zal jullie een geheimpje vertellen:

ik schrijf mijn artikelen niet helemaal zelf. Omdat ik mn lichaam zo wat kan ontlasten, schrijf ik veel met een spraakherkenningsprogramma. Dat is erg handig omdat ik zo alles kan inspreken in een headset en zo alles wat ik zeg wordt opgeschreven. 

                                                     

Er zit wel erg veel tijd in en vaak wordt de helft niet goed verstaan. Ik moet vaak een dictee voorlezen zodat de computer mijn stem en accent goed kan verstaan. Dat is erg irritant want krijg ik ineens inspiratie om te gaan schrijven, wil ik ook METEEN wat neerzetten.

Helaas krijg ik dan een scherm te zien dat ik nog even een tekst moet gaan zitten voorlezen, wat soms ook nog een paar keer overnieuw moet..

En ben ik al doodmoe en scheel voordat ik kan gaan beginnen.

 

Maar het blijft een goede uitkomst voor mensen met RSI-klachten of/en Multiples sclerose o.a.

Ik kan best typen maar het is verstandig om het programma te gebruiken als ik wat wil gaan schrijven..

want Ik doe dan snel teveel en kan daarna geen kop koffie meer vast pakken.

En zo kan mijn lichaam zich ontspannen

en ik kan lekker beppen..

 

...Ondertussen heb ik weer een dictee moeten voorlezen..

want 'het' heb me ni goe verstoan (amsterdams accent)..Die fouten haal ik er later wel uit.

 

Als je het GOED gebruikt en het geduld hebt om af en toe een dictee voor te lezen, werkt het perfect. Ik ben in ieder geval blij dat het er is.

 

 2 voorbeelden van spraakherkennings programma's zijn:

Nuance Dragon NaturallySpeaking (die ik gebruik)

Loquendo~niet bekend mee maar het schijnt hetzelfde te werken en is ook van Nuance

 

 Spraakherkenning, dat bedoeld is om gesproken tekst automatisch om te zetten naar geschreven tekst of computeropdrachten, moet niet worden verward met stemherkenning; Stemherkenning of sprekerherkenning is een techniek waarbij de stem van een specifieke persoon wordt herkend, bijvoorbeeld ten behoeve van identificatie.

 Hoe werkt het in het kort?Het werkt met een simpel systeem: Zeg wat u ziet. Dus wilt u uw email lezen dan zegt u: "Open windowslivemail" (of wat u daarvoor gebruikt). zelfs de muis kunt u besturen met een simpel command bijvoorbeeld: "Beweeg cursor- of het woord 'muis'- naar omhoog."~wilt u dat het sneller beweegt kunt u zelfs zeggen: "sneller!"~ En dan gewoon Klik muis! Zo eenvoudig is het.

 

Dragon gebruikt een aantal gegevensbronnen om een grote herkenningsnauwkeurigheid te bereiken:

Akoestisch model: een wiskundig model van de geluidspatronen die in de taal van de gebruiker voorkomen. 

Lexicon: een lijst woorden die het programma kan herkennen. Aan elk woord is een uitgeschreven vorm en een uitspraak gekoppeld. 

Taalmodel: statistische gegevens voor een lexicon die aangeven hoe groot de kans is dat de gebruiker bepaalde woorden en woordgroepen uitspreekt. 

Wanneer u een gebruikersprofiel oefent, begint u met de standaardmodellen, die u vervolgens worden aanpast aan uw uitspraak (akoestisch model) en uw woordgebruik (lexicon en bijbehorende taalmodel). 

Wanneer u met Dragon werkt, gebruikt het programma uw aangepaste gebruikersbestanden om te bepalen wat u zegt.

 

Waarom maakt het programma fouten?

Dragon typt om uiteenlopende redenen niet altijd het gewenste woord. Enkele van deze redenen zijn:

~Het correcte woord staat niet in het lexicon. 

~Woorden lijken qua uitspraak erg op de woorden die het programma heeft ingevoerd. 

~Het geluid van uw ademhaling of andere geluiden zijn geïnterpreteerd als korte woorden zoals 'in' en verschijnen onbedoeld in de tekst. 

Oplossingen voor dergelijke en andere fouten vindt u in de online Help.

 

Dragon aanpassen

Wanneer u Dragon voor het eerst gebruikt, geeft u het programma informatie over uw uitspraak. U doet dit door vijf minuten een passage uit een voorbereide tekst voor te lezen. 

Het programma voegt deze gegevens toe aan de gegevens die het al heeft over uw manier van spreken.

 

Als u Dragon daarna gebruikt, zult u af en toe nog herkenningsfouten tegenkomen, hoewel ze steeds minder vaak voorkomen. 

 

Als een veelvoorkomend woord niet wordt herkend, kunt u de herkenningsfout corrigeren zodat het programma uw uitspraak van bepaalde woorden en woordgroepen beter leert kennen. 

Als een ongebruikelijk woord niet wordt herkend, bijvoorbeeld een technische term of eigennaam, kunt u dat woord aan het lexicon van het programma toevoegen zodat het de volgende keer correct wordt herkend. 

U kunt Dragon ook informatie geven over de frequentie waarmee u bepaalde woorden gebruikt bij het samenstellen van documenten en e-mail.

 Met de functie Woorden uit documenten toevoegen kan Dragon uw documenten analyseren en uw taalgebruik en schrijfstijl voortaan beter herkennen. 

Met de functie Nauwkeurigheid verbeteren door e-mailanalyse kunt u de namen van e-mailcontacten toevoegen en het taalgebruik en de schrijfstijl van verzonden berichten laten analyseren. 

Voor meer informatie moet u de gebruikersmanual raadplegen.

 


Veel schrijfplezier! 


 

 

 

 

 

  ©Caro- 2014

bron: Nuance

afbeeldingen: bigstock

        Meer over MS

~De unieke pijn van Multiple sclerose 

  en tips hoe er mee om te gaan

~De intense vermoeidheid van MS

~Uitleg over de slopende ziekte 

  die Multiple sclerose heet.

~De verdamper

Gedichten~

Dansen met pijn

Onlogisch

MultipleSclerose