Oorverdovende stilte


Onuitgesproken woorden

uit het diepste van je hart

maken de stilte

oorverdovend

CH©


CarolineHooijer©2014

*Unspoken words

 from the depths

 of your heart

make the silence

 deafening

CH ©

Oorverdovende stilte