Gedicht~ Onlogisch

Onlogisch
Reacties~Onlogisch

Meer over MS

~De unieke pijn van Multiple sclerose 

  en tips hoe er mee om te gaan

~De intense vermoeidheid van MS

~Uitleg over de slopende ziekte 

  die Multiple sclerose heet.

~Werken met 

  spraakherkenningssoftware

Gedichten~

Dansen met pijn

MultipleSclerose

                                                                    CCarolineHooije