Werkelijkheid

Met tranen

in mijn ogen

gluur ik

door de scheuren

van de illusies

en zie niets meer

dan liefde..

CH©

CarolineHooijer©2013

* With tears in my eyes

 I peek through

the cracks

 of the illusions

 and see nothing more

 than love..

CH©

Werkelijkheid