Oorverdovende stilte


Onuitgesproken woorden

uit het diepste van je hart

maken de stilte

oorverdovend

CH©


CarolineHooijer©2014

*Unspoken words

from the depths

of your heart

make the silence

deafening

CH ©

Oorverdovende stilte